Nasreddin Hoca (2020)

Nasreddin Hoca M stehcen Nasreddin Hoca kitab y l sonra K rm z Yay nlar taraf ndan yeniden bas ld Prof Dr Pertev Naili Boratav n zerinde y l al t kitap Yap Kredi Yay nlar taraf ndan nce bas lm sonra da g
 • Title: Nasreddin Hoca
 • Author: Pertev Naili Boratav
 • ISBN: 9759169207
 • Page: 401
 • Format: None
 • Nasreddin Hoca
  M stehcen Nasreddin Hoca kitab , 11 y l sonra K rm z Yay nlar taraf ndan yeniden bas ld Prof Dr Pertev Naili Boratav n, zerinde 42 y l al t kitap, Yap Kredi Yay nlar taraf ndan nce bas lm , sonra da geri ekilmi ti.Ger ek Nasreddin Hoca ile tan maya haz r m s n z Nasreddin Hoca kitab , yay n d nyas nda skandal etkisi yaratan olay n zerinden 11 y l g M stehcen Nasreddin Hoca kitab , 11 y l sonra K rm z Yay nlar taraf ndan yeniden bas ld Prof Dr Pertev Naili Boratav n, zerinde 42 y l al t kitap, Yap Kredi Yay nlar taraf ndan nce bas lm , sonra da geri ekilmi ti.Ger ek Nasreddin Hoca ile tan maya haz r m s n z Nasreddin Hoca kitab , yay n d nyas nda skandal etkisi yaratan olay n zerinden 11 y l ge tikten sonra, bu kez K rm z Yay nlar taraf ndan yeniden bas ld Yap Kredi Yay nlar n n o d nemdeki y netmeni Enis Batur, kitab n m stehcenli inden ok dinle ilgili b l mleri nedeniyle tepki alaca d n lerek toplat ld n s yl yor Kitaptaki hikayeleri okuduk a, imdiye kadar bize retilenden farkl bir Nasreddin Hoca ile kar la yoruz K rm z Yay nlar n n sahibi ve Genel Yay n Y netmeni Fahri zdemir, bu nedenle okurlar yeni bir Nasreddin Hoca dan ok, ger ek Nasreddin Hoca ile tan maya haz r olmalar konusunda uyar yor zdemir e g re, Hoca bug ne kadar hep din konusunda l ml bir insan olarak g sterilmi ti.
  • UNLIMITED PDF ✓ Nasreddin Hoca - by Pertev Naili Boratav
   401 Pertev Naili Boratav
  • thumbnail Title: UNLIMITED PDF ✓ Nasreddin Hoca - by Pertev Naili Boratav
   Posted by:Pertev Naili Boratav
   Published :2020-03-09T06:36:30+00:00

  One Reply to “Nasreddin Hoca”

  1. Nasreddin Hoca hakk nda yap lm en akademik al ma say l yor Bu t r kitaplar kendimiz de erlendirmekten ok evrenin de erlendirmesi ile al yoruz F kralar inan lmaz m stehcen ve komik M stehcen derken, imdiki komedyenler halt etmi diyebilirsiniz Ama bug n 30 lkede Nasreddin Hoca diye biri var ve herkes kendisi sahiplendi i birisi ve herkes farkl anlat yor Tarihin b y k kahramanlar ndan nk ne elinde k l ile fethetti nede masa ba nda lke ald verdi Mikhail Bayram hocaya sorarsan z kendisi Ahi Evran te [...]

  2. even 800 years before anatolian people Turkish culture has an advanced sense of humor you can easily see that in that book.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *