Скици с въглен (2020)

 • Title: Скици с въглен
 • Author: Henryk Sienkiewicz Димитър Икономов
 • ISBN: -
 • Page: 244
 • Format: Mass Market Paperback
 • Скици с въглен
  , , , , , , , , , ,
  • BEST AZW "↠ Скици с въглен" || UNLIMITED (KINDLE) ✓
   244 Henryk Sienkiewicz Димитър Икономов
  • thumbnail Title: BEST AZW "↠ Скици с въглен" || UNLIMITED (KINDLE) ✓
   Posted by:Henryk Sienkiewicz Димитър Икономов
   Published :2019-08-07T07:44:22+00:00

  One Reply to “Скици с въглен”

  1. Ka dy powinien s u y og owi tak broni , jak w ada najlepiej Polska wie Pro ci ludzie Humorystyczne dialogi Pomys owe intrygi Gor ce romanse i flirty wie e ploteczki Bezduszno Brak pomocy ze strony miejscowych w adz To wszystko prowadzi do jednej, wielkiej katastrofy.Zaskoczy a mnie ta ksi ka eby by o mieszniej, to zaskoczy a mnie pozytywnie Nie spodziewa am si zupe nie takiego zako czenia Zabrak o mi jednak bardziej wyra nego przekazu, jaki ma nie ze sob ta pozycja.

  2. I mieszno, i straszno, ale co poradz na to, e historia ciska za serce Z pocz tku kupa miechu, g wnie za przyczyn ch opskiej gwary i kilku odzywek, z kt rych kilka postara em si doda do cytat w na stronie, ale ko cowe akordy tej noweli to ci pisana czarna rozpacz Sienkiewicz natomiast ju na wczesnym etapie kariery sprawnie kontrastuje mi dzy hum a publicystyk , artem a pozytywistycznym moralizatorstwem Nie trzeba wiele wyobra ni, eby przerazi si przysz ym losem osieroconego dziecka.

  3. This is the worst thing I read in a long time The amount of misogyny and patriarchy in this book made me absolutely terrified In the light of recent events the shooting where 7 women died it made me even ashamed to call myself a human being I don t understand why my teacher assigned us to read it.

  4. Zabi j siekier Serio W asn on Nie wiem jak wy ale gdyby Sienkiewicz jeszcze y to zaproponowa abym mu wizyt u jakiego dobrego psychiatry

  5. Ksi ka z cyklu Przeczyta am, bo musia am przeczyta t lektur na polski Udr ka ka dego, kto chodzi do liceum ewentualnie o mioklasowej podstaw wki

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *