ევროპეანა (2020)

 • Title: ევროპეანა
 • Author: Patrik Ouředník
 • ISBN: 9789941907395
 • Page: 417
 • Format: Hardcover
 • ევროპეანა
  , , .
  • [KINDLE] ↠ ევროპეანა | BY ☆ Patrik Ouředník
   417 Patrik Ouředník
  • thumbnail Title: [KINDLE] ↠ ევროპეანა | BY ☆ Patrik Ouředník
   Posted by:Patrik Ouředník
   Published :2019-04-04T02:25:06+00:00

  One Reply to “ევროპეანა”

  1. It is hard to put a finger on what this book tries to do but it does something important It narrates history in a detached way without giving any undue importance to the major events It is one of those rare instances when its brevity is the greatest strength of a historical narrative It is not that it lacks in detail, don t get me wrong here It does go on about how people did things to each other and developed theories about each other, about how people and nations thought and acted, about large [...]

  2. Most experimental literature fails, just as most scientific experiments fail to produce important data, and most experiments in the kitchen or even bedroom fail to spice up one s life This doesn t keep anyone from trying again and again, just in case this time is the time Well, Europeana is the time Ourednik avoids every possible literary characteristic no characters, no plot, no personal investment, no meditating, an absolutely minimal narrator while somehow providing, nonetheless, all the lite [...]

  3. Short, strange, rambling, horribly depressing look at the 20th century Fads, statistics, efficiency, religion, better worlds, genocide, human perfection, sexuality, dying languages, industrialization, the death of God.Already familiar territory, but a strange and new presentation of the material.

  4. Obsah Ou edn kovy knihy kr sn v doslovu shrnul pan Vlastimil H rl Co je p n, kter neh ral pravideln , jen si tak jednou h rl lov k po tku 21 stolet , vzd lan , se t l a intelektu n sob sta n jako nikdy p edt m, dos hl sou astn dosud nev dan ho stupn infantilnosti Trp pro nic za nic, tou po uzn n kohokoli, op j se narcisismem, h eje se na v slun sv zbyte nosti a intenzivn komunikuje s k mkoli o emkoli za pomoci znak , kter cosi znamenaj , ale nic nevyjad uj I o tom je tato kniha Europeana je iron [...]

  5. One of Raymond Federman s favorites MT Who is your favourite writer book What is the best thing you have read recently RF Beside Beckett, a whole list Italo Calvino, John Coetzee, C line, Proust, Flaubert, Dostoevsky, Stendhal, Rimbaud, Mallarm , Baudelaire, Diderot, Laurence Sterne, La Fontaine, Racine, Shakespeare, Rabelais, Dante, Homer But the best book I have read recently and which I highly recommend Patrik Ourednik s Europeana A Brief History of the Twentieth Century An amazing book not h [...]

  6. I wanted to love this I really did A detached voice recounting the horrors of the first half of the 20th century is like, my literary bread and butter While Ourednik s style is delightfully informal, and his ability to show linkages and disparities between different events has a really strong sense of ironic timing, this kind of feels like a re hash of so much I ve already read about this particular time and mood of modern history from writers with far powerful, obsessive visions Sure, he s got [...]

  7. Europeana Stru n d jiny dvac t ho v ku Europeana a brief history of the twentieth century, 2005, Patrik Ou edn k 1394 122 9789642091911 20

  8. To think of this as a novel is probably a mistake It s closer to a lyric essay, told in sections that explain in a detached voice and therefore sometimes trivializes the key events and ideologies of the twentieth century Everything s here WWI, WWII, Genocide, technologies, the Sixties, the Holocaust, Communism, etc The prose ambles and moves seeming from thought to thought, not in a linear fashion but in the ways that our brain leaps from thought to thought In other words, it s told in a kind of [...]

  9. , , , , , insightful , , , , , , , 172 , 2681 , , , , , , , , 150 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , is it me , , , .

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *