Slovenska mitologija (2020)

Slovenska mitologija Panteon bogova demonologija mitska mesta magijski ritualiObuhvatan jedinstven i iscrpan pregled slovenske mitologije Ovaj ilustrovani pregled slovenske mitologije otkri e vam Misteriju slovenskog
 • Title: Slovenska mitologija
 • Author: Nenad Gajić
 • ISBN: 9788652105298
 • Page: 467
 • Format: Hardcover
 • Slovenska mitologija
  Panteon bogova, demonologija, mitska mesta, magijski ritualiObuhvatan, jedinstven i iscrpan pregled slovenske mitologije.Ovaj ilustrovani pregled slovenske mitologije otkri e vam Misteriju slovenskog pisma i mitsku poruku glagoljice Ko su slovenski bogovi i koliko ih je zaista ta zna e obi aji kojih se i danas pridr avamo Drevna predanja o magiji i za titi od nje Panteon bogova, demonologija, mitska mesta, magijski ritualiObuhvatan, jedinstven i iscrpan pregled slovenske mitologije.Ovaj ilustrovani pregled slovenske mitologije otkri e vam Misteriju slovenskog pisma i mitsku poruku glagoljice Ko su slovenski bogovi i koliko ih je zaista ta zna e obi aji kojih se i danas pridr avamo Drevna predanja o magiji i za titi od nje Mitska bi a i mitska mesta nepoznata mnogimaSlovenska mitologija je idealan spoj modernog pristupa mitolo koj temi i nau ne studije, koja kao jedini imperativ sebi postavlja injeni nu zasnovanost, bogatstvo podataka i sveobuhvatnost i odgovornost nau ne istine.Niz celovitih lanaka o slovenskim bogovima, obi ajima, ritualima i mitskim predstavama, veoma opse no obuhvata sve ono to predstavlja osnovnu mitolo ku supstancu slovenskih naroda slovenski panteon bogova , zatim ono to prethodi uspostavljanju mitolo ke svesti i poretka jezik, religija, predanje i, najzad, ono to je savremenom itaocu ali i ozbiljnom istra iva u mnogo va nije obi aji i verovanja koja su se iz mitologije preselila u svakodnevne dru tvene ili religiozne rituale.Slovenska mitologija zaslu uje posebnu pa nju jer je u njoj autor Nenad Gaji sagledao, sistematizovao i objedinio dosada nja saznanja o ovoj temi pristupa nim stilom i razumljivim jezikom.
  • [E-Book] ✓ Free Read ✓ Slovenska mitologija : by Nenad Gajić ↠
   467 Nenad Gajić
  • thumbnail Title: [E-Book] ✓ Free Read ✓ Slovenska mitologija : by Nenad Gajić ↠
   Posted by:Nenad Gajić
   Published :2019-09-20T23:10:49+00:00

  One Reply to “Slovenska mitologija”

  1. Toliko toga smo u skoli ucili o recimo grckoj mitologiji, a ne znamo nista o fantasticnoj slovenskoj mitologiji i korenima kojima pripadamo.Knjiga jeste namenjena upravo onima koji se upoznaju sa slovenskom mitologijom, predjelo i uvod da se zainteresujete i proucite neke druge knjige ili spise koji govore o slovenoskoj mitologiji, slovenskim bogovima, utvarama i demonima Bogato je ilustrovana, i iz tog razloga ne treba je pozajmljivati, vec je treba imati u svojoj kolekciji Nakon citanja ove kn [...]

  2. Prijatno sam se iznenadio kvalitetom pisanja i izborom sadrzaja Preporuka za ljubitelje mitologije Kao manu bih jedino izdvojio izbor odredjenih ilustracija npr, zasto zenski andjeo izgleda kao da je ispala iz Soul Calibur a sa onim njenim hm let s go with neprakticnim oklopom D

  3. Ova knjiga je zanimljiva, za nekoga ko ne zna ni ta o slovenskoj religiji verovatno i vrlo zanimljiva, me utim Za ambiciozan projekat kakvim je izdava predstavlja, autor je trebalo da ima ne to ozbiljniji pristup Ilustracije su veoma kvalitetne, ali s druge strane, esto ne predstavljaju na najbolji na in ono to bi trebalo da ilustruju Ipak, knjiga je, da ka em, lepa Dobra je kao neka po etna literatura za one koji su zainteresovani za ovu tematiku, ali ni ta vi e pod toga.

  4. Idealna knjiga za upoznavanje sa Slovenskom mitologijom, lepe ilustracije koje asociraju na video igre i tekst napisan na na in koji je prijem iv svima Definitivno vredi posedovati ovu knjigu.

  5. Dobar uvod za one koji po inju da istra uju motive slovenske mitologije Jasno i koncizno, bez mnogo detalja Fotografije su, uglavnom, odli ne, osim par koje se totalno ne uklapaju svojim spejsi i prenagla enim izgledom.

  6. Odli an ilustrovani pregled slovenske mitologije Dovoljno zanimljiv i neoptere uju i da se ita i od jedanput i po malo Svakako vredi imati jednu kopiju u ku i da se na e, jer ipak je i to deo na eg kulturnog nasle a.

  7. Zanimljiva i informativna knjiga sa dovoljno sadr aja i komentara da pa ljivog itaoca upute u dalje istra ivanje.

  8. Odli an knjiga za osobe koje ele povr an uvod u slovensku mitologiju, obja njava bogove, obi aje i nadnaravna vjerovanja starih Slovena.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *